Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh ta bỏ em rồi

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***008

Anh ta bỏ em rồi

0902***110

Anh ta bỏ em rồi

3161700

Anh ta bỏ em rồi