Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bánh mỳ không

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3141095

Bánh mỳ không

3140662

Bánh mỳ không

3140430

Bánh mỳ không