Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Dễ đến dễ đi

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3934705

Dễ đến dễ đi

0941***458

Dễ đến dễ đi

2879619

Dễ đến dễ đi