Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bàu này chill phết

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166892

Bài này chill phết

3166411

Bài này chill phết

3165741

Bài này chill phết