Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Buồn thì cứ khóc đi

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2933080

Buồn thì cứ khóc đi

2932770

Buồn thì cứ khóc đi

User 3927996

Buồn thì cứ khóc đi