Cám ơn tình yêu

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lili

Cám ơn tình yêu

Nguyễn Đức Huy

Cám ơn tình yêu

Uyên Lê

Cám ơn tình yêu