Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cánh hoa tàn

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0378***865

Cánh hoa tàn

0933***591

Cánh hoa tàn

0938***397

Cánh hoa tàn