Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cánh Hồng Phai 「KARAOKE/BEAT」- Tone Nữ

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***220

Cánh Hồng Phai 「KARAOKE/BEAT」- Tone Nữ

2924855

Cánh Hồng Phai 「KARAOKE/BEAT」- Tone Nữ

0868***256

Cánh Hồng Phai 「KARAOKE/BEAT」- Tone Nữ