Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cánh hồng phai (rm)

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0919***692

Cánh hồng phai (rm)

0938***037

Cánh hồng phai (rm)

Pé Su

Cánh hồng phai (rm)