Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cầu hôn (cover)

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938057

Cầu hôn (cover)

2937125

Cầu hôn (cover)

2936801

Cầu hôn (cover)

Các bản thu gần đây