Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đi đu đưa đi

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938322

Đi đu đưa đi

2938209

Đi đu đưa đi

2938188

Đi đu đưa đi

Các bản thu gần đây