Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chắc ai đó sẽ về (NEW BEAT)

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Vũ Thanh Quyên

Chắc ai đó sẽ về (NEW BEAT)

Hà Phương

Chắc ai đó sẽ về (NEW BEAT)

0773***668

Chắc ai đó sẽ về (NEW BEAT)