Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em cứ bước nếu vui

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3010443

Em cứ bước nếu vui

0856***567

Em cứ bước nếu vui

2703856

Em cứ bước nếu vui