Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chạm đáy nỗi đau (rm)

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0973***910

Chạm đáy nỗi đau (rm)

0915***571

Chạm đáy nỗi đau (rm)

0914***757

Chạm đáy nỗi đau (rm)