Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Đăng

Chạm khẽ tim anh một chút thôi

0936***965

Chạm khẽ tim anh một chút thôi

0786***599

Chạm khẽ tim anh một chút thôi