Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chiếc đèn ông sao (only beat)

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1818114

Chiếc đèn ông sao (only beat)

0974***669

Chiếc đèn ông sao (only beat)

2934689

Chiếc đèn ông sao (only beat)