Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chiều hôm ấy

Địa điểm: TT Điện máy Quốc Khánh, Tầng 3 KVC KIDCITY 312 phan bội châu,TP.Quy Nhơn, Bình Định, Qui Nhơn, Bình Định

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.