Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chiều hôm ấy

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0905919612

Chiều hôm ấy

0971***939

Chiều hôm ấy

0392***003

Chiều hôm ấy

Các bản thu gần đây