Cho em gần anh thêm chút nữa

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0388***198

Cho em gần anh thêm chút nữa

0938***951

Cho em gần anh thêm chút nữa

0937***938

Cho em gần anh thêm chút nữa