Cho em gần anh thêm chút nữa

Địa điểm: Starlight Đà Nẵng, 46 Điện Bên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thương

Cho em gần anh thêm chút nữa

0938***951

Cho em gần anh thêm chút nữa

0937***938

Cho em gần anh thêm chút nữa