Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chuyện tình tôi

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Hiệu

Chuyện tình tôi

0946***361

Chuyện tình tôi

0981***753

Chuyện tình tôi