Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Có chắc yêu là đây

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0588***133

Có chắc yêu là đây

0327***068

Có chắc yêu là đây

0942***760

Có chắc yêu là đây