Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2835179

Có tất cả nhưng thiếu anh

0968***614

Có tất cả nhưng thiếu anh

2834918

Có tất cả nhưng thiếu anh