Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2935445

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

2935379

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

User 3935151

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)