Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Cô Thắm không về

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2921119

Cô Thắm không về

2915990

Cô Thắm không về

2915329

Cô Thắm không về