Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cô Thắm không về

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3156616

Cô Thắm không về

0908***932

Cô Thắm không về

3144951

Cô Thắm không về