Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Còn gì đau hơn chữ đã từng

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0858***683

Còn gì đau hơn chữ đã từng

3166271

Còn gì đau hơn chữ đã từng

0966***489

Còn gì đau hơn chữ đã từng