Công chúa bong bóng (midi)

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hoài Phương

Công chúa bong bóng (midi)

0353***990

Công chúa bong bóng (midi)

0349***078

Công chúa bong bóng (midi)