Yêu lại từ đầu

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0796***858

Yêu lại từ đầu

0354***521

Yêu lại từ đầu

Du Xinh Gái

Yêu lại từ đầu