Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đã lâu không gặp

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0389***785

Đã lâu không gặp

0965***868

Đã lâu không gặp

1846048

Đã lâu không gặp