Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đã lâu không gặp

Địa điểm: Bình Dương Square, 1 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.