Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đắng lòng thanh niên

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1724280

Đắng lòng thanh niên

3107689

Đắng lòng thanh niên

0855010000

Đắng lòng thanh niên