Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đếm ngày xa em

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0763***574

Đếm ngày xa em

0986***714

Đếm ngày xa em

0901***044

Đếm ngày xa em