Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đau để trưởng thành

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166850

Đau để trưởng thành

3166710

Đau để trưởng thành

3166682

Đau để trưởng thành