Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đau để trưởng thành

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938198

Đau để trưởng thành

2938232

Đau để trưởng thành

2938141

Đau để trưởng thành