Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yêu là tha thu (rm)

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0972***523

Yêu là tha thu (rm)

0982***369

Yêu là tha thu (rm)

0949***843

Yêu là tha thu (rm)