Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Để Cho Em Khóc (Karaoke Beat) - Tone Nam

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trà Nhật

Để Cho Em Khóc (Karaoke Beat) - Tone Nam

Thảo Dii

Để Cho Em Khóc (Karaoke Beat) - Tone Nam

Mẫn Nhi Phillip

Để Cho Em Khóc (Karaoke Beat) - Tone Nam