Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đêm định mệnh

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0901***969

Đêm định mệnh

0962***207

Đêm định mệnh

0976***910

Đêm định mệnh