Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Phải chia tay thôi

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phải chia tay thôi

0971***839

Phải chia tay thôi

Nguyễn Hùng

Phải chia tay thôi