Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đi để trở về soobin hoàng sơn karaoke TONE NỮ CHUẨN

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2904295

Đi để trở về soobin hoàng sơn karaoke TONE NỮ CHUẨN

2862864

Đi để trở về soobin hoàng sơn karaoke TONE NỮ CHUẨN

2852856

Đi để trở về soobin hoàng sơn karaoke TONE NỮ CHUẨN