Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ | HÀ NHI | Karaoke

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0919***910

DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ | HÀ NHI | Karaoke

1849897

DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ | HÀ NHI | Karaoke

0368***856

Mix - DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ | HÀ NHI | Karaoke