Đồi hoa mặt trời

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tâm Ella

Đồi hoa mặt trời

Duy Hưng

Đồi hoa mặt trời

0937***352

Đồi hoa mặt trời