Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đom đóm

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166943

Đom đóm

3166710

Đom đóm

0764***512

Đom đóm