Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đưa em về Hà Tĩnh karaoke-Beat gốc chuẩn-Tone nam hay nhất - 4K

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.