Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đúng người đúng thời điểm

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0973***910

Đúng người đúng thời điểm

0326***880

Đúng người đúng thời điểm

0937***200

Đúng người đúng thời điểm