Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0931***970

Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪

0355***430

Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪

0387***003

Đúng Người Đúng Thời Điểm || KARAOKE Tone Nữ || Thanh Hưng ♪