Đừng yêu nữa em mệt rồi

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2560533

Đừng yêu nữa em mệt rồi

Nguyễn Tiến Thành

Đừng yêu nữa em mệt rồi

0834900706

Đừng yêu nữa em mệt rồi