Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em cứ bước nếu vui

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0907***069

Em cứ bước nếu vui

3010443

Em cứ bước nếu vui

0856***567

Em cứ bước nếu vui