Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em đã thương người ta hơn anh

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4110792

Em đã thương người ta hơn anh

User 4105888

Em đã thương người ta hơn anh

3104775

Em đã thương người ta hơn anh