Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em giấu anh điều gì

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4161791

Em giấu anh điều gì

3159112

Em giấu anh điều gì

3158069

Em giấu anh điều gì